top of page

Snø på taket

I en periode før Heggedal Hovedgård ble restaurert i 1974, ble gården brukt som bolig for sosialklienter.

En særlig snørik vinter fant Eiendoms-avdelingen i Asker Kommune ut at taket på Hovedgården burde ryddes for snø, fordi belastningen kunne bli for stor.

Kommunen fant at de kunne slå to fluer i ett smekk ved å betale gårdens beboere for å rydde taket.

Snø på taket 3.jpg

Som tenkt, så gjort. Gårdens beboere ble kontaktet og aksepterte kommunens forslag, og gikk i gang med å måke ned snøen fra taket med liv og lyst.

Etter at beboerne hadde fullført måking av taket mottok kommunen en kjempestor regning. Den kommunale saksbehandleren kunne ikke fatte at regningen kunne bli så stor og kontaktet talsmannen for beboerne, som kontant svarte; "Men det var jo så djevelsk mye snø. Det taket har ikke blitt måket på flere år!"

bottom of page