top of page

Mamas Mat

Mamas Mat - MamasMat_matlaging_4750.webp
Mamas Mat - OIP.jpg
Mamas Mat - Screenshot-2023-10-11-at-09.00.20-768x415.png

Først litt om Moving Mamas;

"Vi ansetter ikke for å sy, men syr for å ansette"

Moving Mamas AS ønsker å bidra til at innvandrerkvinner får ta del i et arbeids- og samfunns-liv, får utvikle sin selvstendighet og kompetanse, får brukt sine ressurser og kjenne seg integrert i det norske samfunnet. De legger til rette for opplæring og utvikling ved å sysselsette innvandrerkvinner og skape gode arbeidsplasser. Noe av verdien for deres mamaser ligger i å være en del av et fellesskap og skape nye relasjoner og nettverk. De opplever å få ansvar, få sin egen inntekt og få bidra til samfunnet de er en del av.

Moving Mamas tilbyr mange tjenester. Det siste skudd på stammen er Mamas Mat. Hvis du har en bedrift med 30 ansatte eller færre uten kantine, kommer mamasene til deg med sunn og bærekraftig lunsj, og gjerne helvegansk, om du vil.

Her er et virkelig bærekraftig initiativ som fortjener vår støtte.

bottom of page