top of page

Dersom du kommer med buss....

Hvilke holdeplasser bussen stanser på i Heggedal er avhengig av hvilken linje du kommer med. Dersom du er ukjent i bygda vår kan du taste inn Heggedalsbakken 23, 1389 Heggedal når du går av bussen, for å navigere med GPS.

Buss 280 går fra Asker via Dikemark til Heggedal og stanser på Heggedal stasjon. Det tar 5 minutter å gå til Heggedal Hovedgård

Buss 285 går fra Heggedal stasjon til Asker stasjon via Blakstad Bussterminal. Den opererer ikke på søndager!

Buss 295 går fra H. Stordalens vi i Heggedal stasjon til VollenAsker stasjon. Den opererer dessverre ikke på lørdager eller søndager!

Buss 296 går fra Rortunet via Heggedal stasjon til Asker stasjon. Den opererer dessverre ikke på lørdager eller søndager!

bottom of page