top of page

Kunnskapshagen

Kunnskapshagen - ordforer-spar.jpg

Kunnskapshagen - fra plen til mat i Rådhusparken

- Dette er et bærekraftig og beredskapsvennlig vekstprosjekt som kommer alle innbyggere i Asker til gode. Vi vil utvikle en levende, estetisk og bærekraftig hage, som skaper håp, begeistring og tilhørighet, sier initiativtaker og skolehagepedagog i Asker kommune, Eirill Olafsen Steen. 

Kunnskapshagen skal på en enkel og bærekraftig måte dyrke og formidle kunnskap om matproduksjon og matsikkerhet. Hagens formål er å øke bevisstheten, styrke medborgerskapet og bidra til samhandling på tvers av alder, kultur og etater. 

bottom of page