top of page

Hurum Mølle

Hurum Mel - Kornåker.jpg

Vi sakser fra Else Marie Rødby's innlegg da hun leverte korn til maling på Hurum Mølle 1ste september 2021;

Hyggelig stopp på Hurum Mølle! dette er en av få bygdemøller her i landet, som fylte 100 år i 2020. Her finner du kortreist mottak for korn, men også egen produksjon av matmelet Hurum Mel. Mølla er både et landemerke på Klokkarstua og en levende lokalbedrift.

I dag var jeg med å levere korn, noe som foregår i stor skala i norsk landbruk om dagen. Da tenker jeg det kan være en fin anledning til å tenke over verdien av et levende og variert landbruk, tilgang til trygg norsk mat og at bønder har ei anstendig lønn å leve av. Samfunnsoppdraget som norske bønder har favner en hel del; sikkerhet for matforsyning, beredskap, trygg og rein mat til forbrukeren, hensynet til klima og miljø, kulturlandskap, og nytte ressursene vi har... er bare noe av det.

HUrum Mølle - Else Marie Rødby leverer korn til maling.jpg
bottom of page